قيمت جديد محصولات فوتون شركت سايپا ديزل به شرح جدول ذيل ، جهت اطلاع و بهره برداري اعلام مي گردد.

رديف محصول قیمت مصوب فروش لیزینگی قیمت فروش نقدی با تخفیف
1 فوتون 8.5 تن مدل 1400 1220 میلیون تومان 1160 میلیون تومان